Schapen weetjes

Opmerkelijk Schapen gedrag: Rammen flemen Iedere schapenhouder kent het typerende gedrag van rammen t.o.v. ooien waarbij zij hun bovenlip hoog optrekken wat flemen genoemd wordt. Rammen doen dit al als lam vanaf heel jonge leeftijd. In onze spreektaal kennen we de uitdrukking ‘flemen’ als “Complimenten maken die niet altijd gemeend zijn”, of “Vleien”. Maar niet […]

More